ICT infraestructures comunes de telecomunicacio
en español
en català
Infraestructures Comunes de Telecomunicació. Ingenieria domotica. Casa digital. Gaudeixi la comoditat.


  
   Domòtica
     Accés a Internet permanent i de banda ampla, videoconferència, video telefonia, teleeducació, comerç electrònic


 

La majoria de les llars tradicionals disposen de dos xarxes interiors o xarxes domèstiques cablejades: la de telefonia, a la que es connecten els telèfons convencionals, i la de distribució de TV.

La normativa de ICT regula la forma de desplegament d'aquestes xarxes en les noves vivendes, garantitzant la provisió dels serveis actuals de telefonia, de televisió i de telecomunicacions per cable.

Una LLar Digital es diferencia d'una tradicional perquè disposa a més a més dels sigüents elements:

 • Una línia de Banda Ampla (ADSL, Cable Modem,...) que permet gaudir de gran ampla de banda a la llar, imprescindible par a serveis com Vídeo sota Demanda o música a la carta, i que la vivenda estigui sempre connectada amb l'exterior (always on), característica rellevant per a serveis de teleassistència o televigilància, per exemple.

 • Xarxa de dades per a interconnexió de PC, impresores, escàners, etc. Permet compartir recursos informàtics (fitxers, programes, impresores...) així com per accedir a Internet des de totes les estances de la vivenda simultàniamente, alhora que es pot parlar per telèfon.

 • Xarxa multimèdia per a interconnexió de TV, VCR, reproductores de DVD, etc., que permet la gestió i distribució d'àudio i vídeo per a tota la llar.

 • Xarxa domòtica, que permet l'automatització de la llar mitjançant l'ús de sensors i actuadors que realitzen el control de dispositius diversos.

 • Passarel.la residencial ,és l'element que integra les diferents xarxes domèstiques i les interconnecta amb les xarxes públiques de banda ampla, mitjançant la línia ADSL. Aquest dispositiu ha de garantir la seguretat de les comunicacions cap/des de la llar i ha de ser gestionable de forma remota.


  És important aclarir que quan s'esmenten les diferents xarxes que integren la Llar Digital (dades, multimèdia i domòtica), aquestes poden estar construides sobre el mateix o diferent suport físic. De fet, és habitual disposar de dues xarxes físiques: una per a la xarxa de dades i la xarxa multi-media ( Ethernet ) i una xarxa domòtica.

  Entre els serveis que es poden gaudir en una Llar Digital es podrien citar:

  1. En l'àmbit de les comunicacions:
 •   Accés compartit a Internet des dels diferents terminals connectats a la LAN domèstica.

 •  Teletreball: Una llar Digital permet al usuari disposar de tots els mitjans necessaris per a realitzar el seu treball a casa.

 •  Teleeducació: l'educació a distància implica la creació d'una "aula virtual" que no es vegi afectada pel lloc on viuen els estudiants i els professors.

 •  Telecompra/Comerç electrònic: permet al usuari efectuar les seves compres des de la llar, mitjançant Internet o serveis telefònics.

 •  Videotelefonia, videoconferència: permet tenir vídeo i dades, a més a més d'àudio, en telefonia, amb càmeres i telèfons connectats a través de la xarxa.

  2. En l'Ámbit del lleure:
 •  Difusió d'àudio i vídeo: la Llar Digital també permet la distribució de vídeo i àudio per tota la llar; veure canals de TV digital en qualsevol habitació, escoltar emisions de radio per Internet en una mini-cadena o PDA, poder distribuir música en el format MP3 a través d'un PC o Internet a diferents habitacions.

 •  Vídeo sota demanda: el usuari pot veure una película a casa seva a través d' ADSL com si la tingués en un reproductor personal de DVD.

 •  Vídeojocs en xarxa multiusuari: aquest servei permet als seus usuaris participar interactivament en jocs de temps real i resposta ràpida. Els usuaris poden jugar de manera individual o competint entre ells.

  3. Àmbit de la Gestió Digital de la Llar:
 •  Televigilància: manteniment i gestió d'un sistema de seguretat de la residència amb notificació automàtica, a qui correspongui i a través de diferents mitjans, en cas d'alarma.

 •  Telemedicina: permet als professionals mèdics examinar els seus pacients sense necessitat d'estar físicamente presents. La Llar Digital està preparada per a permetre connectar els dispositius mèdics i enviar/rebre les dades necessàries.

 •  Telemesura: com, per exemple, lectura remota de contadors i possibles serveis que permeten, a partir d'aquesta lectura, el control de la despesa energètica.

 •  Control domòtic: la Llar Digital está dissenyada per a aportar comoditat als seus habitants. Per exemple és possible programar "modes de funcionament" (vacances, cap de setmana, despertar, dormir, etc.) que amb una simple pulsació d'un botó o un comandament de veu varien la il.luminació de toda la casa, encenen o apaguen la TV,baixen o pujen les persianes i tendals,etc.


 


All rights reserved © FCamps ®
Designed by ©TTsvetkova
Email