ICT infraestructures comunes de telecomunicacio
en español
en català
Infraestructures Comunes de Telecomunicació. Ingenieria domotica. Casa digital. Gaudeixi la comoditat.


  
   Domòtica
     Accés a Internet permanent i de banda ampla, videoconferència, video telefonia, teleeducació, comerç electrònic


 

CONTINGUT DELS PROJECTES ICT


Els Projectes d'Infrastructures Comunes de Telecomunicació (Projectes I.C.T.) es composen bàsicamente dels sigüents elements:

 
 • Memòria tècnica de la instal.lació en la que es descriu l'edifici i els serveis ICT, aixíí com les dades de partida, senyals, càlculs, etc. que determinen la instal.lació ICT.
 •  
 • Plànols i esquemes nesessaris per a que el constructor i el instal.lador puguin realitzar la instal.lació ICT.
 •  
 • Plec de condicions de les infraestructures, components i materials que s'hagin d'instal.lar.
 •  
 • Pressupost i medicions amb la valoració de materials i mà d'obra utilitzats en la instal.lació ICT.


 • Contractar ara

   


   


  All rights reserved © FCamps ®
  Designed by ©TTsvetkova
  Email