ICT infraestructures comunes de telecomunicacio
en español
en català
Infrastructures Comunes de Telecomunicació. Enginyeria domotica. Casa digital. Gaudeixi de la comoditat.


  
   Domotica
     Accés a Internet permanent i de banda ampla, videoconferència, video telefonia, teleeducació, comerç electrònic


La tendència actual és l'augment de l'equipament electrònic a les llars:

informàtic, audiovisual, de comunicacions, domòtic, etc.

Però fins ara aquests dispositius romanen aïllats i realitzen les tasques específiques que tenen encomanades. Avui s'imposa la necessitat de connectar aquests dispositius electrònics entre sí ( Home Networking ) i a l'exterior ( Internet ) per a poder gaudir de serveis cada cop més avançats.

De fet, la domotica, si bé és una disciplina que ha crescut de forma lenta des dels anys 90, ha agafat una nova embranzida al juntar les possibilitats de la comunicació entre els diferents dispositius de la vivenda amb les comunicacions d'aquesta amb l'exterior en el que ja s'anomena "Teledomotica".

La Llar Digital és la materializació d'aquesta idea de convergència de serveis:

  • Lleure: Difussió d'audio i video, video sota demanda, videojocs, etc.

  • Comunicacions: Accés a Internet permanent i de banda ampla, videoconferència, video telefonia, teleeducació, comerç electrònic, etc.

  • Gestió digital de la llar: Televigilància, telemedecina, telemesura, control domòtic, etc.

  • Infrastructures i equipament (Home Networking): Xarxa d'accés , infrastructura de la llar, Passarel.la Residencial, dispositius (PC, consoles, etc.).

    Per a la realització de projectes domotics o ICT Vostè. ha de contactar amb nosaltres


 


All rights reserved © FCamps ®
Designed by ©TTsvetkova
Email